בתי אבות מובילים ברמת אמון ובטחון

בתי אבות מובילים ברמת אמון ובטחון לשנת 2020

על פי סיקור משפחות ודיירים 

מה שהיה חשוב לפני המשבר הקורנה, חשוב בימים אלו שבעתיים. מציאות של חיים לצד הנחיות, ביקורים מבוקרים ואיסור מגע אנושי בין דיירי הבתים לבין משפחותיהם מציפה חששות רבים ורצון המשפחות לבטחון שהקרוב להם מקבל את מלוא השירות ונמצא בבית אבות מוגן ובטוח. 

דירוג גולד פקטור מביא עבורכם בתי אבות בעלי סטנדרט איכות שירות הנשען על אמות מידה של מילוי צרכים בכללותם. מהרמה הבסיסית של מימוש הצרכים הפיזיים לרמה הגבוה ביותר של מימוש הצרכים לזקנה שלמה. על בסיס שילוב עבודת מומחים שלנו בשטח, חוות דעת וסיקור מעמיק של דיירים ובני משפחותיהם אתם מקבלים מידע ייחודי אודות בתי אבות מומלצים ביותר.

גולד פקטור - בתי אבות מומלצים - אמון וביטחון דיירים ומשפחות 2020
דירוג גולד פקטור מביא עבורכם בתי אבות בעלי סטנדרט איכות שירות הנשען על אמות מידה של מימוש הצרכים לזקנה שלמה. על בסיס שילוב עבודת מומחים שלנו בשטח, חוות דעת וסיקור מעמיק של דיירים ובני משפחותיהם אתם מקבלים מידע ייחודי אודות בתי אבות מומלצים ביותר.

בית אבות בקדימה

סיעודי ותשושי נפש

222 חוות דעת

בית אבות בקרית ביאליק

סיעודי ותשושי נפש

75 חוות דעת

בית אבות בירושלים

עצמאים תשושים סיעודי

67 חוות דעת

בית אבות בית ההורים בקרית מנחם - גולד פקטור - בתי אבות מומלצים

בית אבות בחיפה

סיעודי ותשושי נפש

109 חוות דעת

בית אבות בקרית אתא בן יהודה - גולד פקטור - בתי אבות מומלצים

בית אבות בשער העמקים

סיעודי ותשושי נפש

45 חוות דעת

בית אבות בבני ברק

סיעודי ותשושי נפש

210 חוות דעת

בית אבות וותיקים - גולד פקטור - בתי אבות מומלצים

בית אבות בבני ברק

סיעודי תשושי נפש וסיעודי מורכב

307 חוות דעת

בית אבות עטרת רימונים - גולד פקטור - בתי אבות מומלצים

בית אבות בחיפה

עצמאים ותשושים

46 חוות דעת

בית אבות בחיפה

סיעודי ותשושי נפש

58 חוות דעת