[mdf_search_form id="205"]

תמיכה בדייר במעבר לבית אבות – טיפ 4

המעבר למסגרת חוץ ביתית אם זה דיור מוגן , בית אבות או כל מסגרת לשירותים מחוץ לבית מלווה בתקופת הסתגלות , ובדר"כ קודמים לו שינויים במצב המבוגר שמהווים התמודדות מורכבת בפני עצמה.

תמיכה בדייר במעבר לבית אבות – טיפ 3

המעבר למסגרת חוץ ביתית אם זה דיור מוגן , בית אבות או כל מסגרת לשירותים מחוץ לבית מלווה בתקופת הסתגלות , ובדר"כ קודמים לו שינויים במצב המבוגר שמהווים התמודדות מורכבת בפני עצמה. לכן, סטנדרט איכות Gold Factor המבוסס על מדד חווית שירות מזווית הדיירים ומשפחות מבטיח שבתי אבות שקיבלו Gold Factor עברו סקירה מדויקת ורחבה ונמצאו מתאימים לפי הפרמטרים של הסטנדרט על מנת להבטיח מעבר קל יותר עבור הקרובים שלכם.

תמיכה בדייר במעבר לבית אבות – טיפ 2

המעבר לבית האבות הינו אחד המעברים הקשים בחיים, ובדר"כ קודמים לו שינויים במצב המבוגר שמהווים התמודדות מורכבת בפני עצמה. הכנה נכונה של המשפחה, המבוגר המעתיק מקום מגוריו מהבית לבית האבות, ובית האבות עצמו, על כל הצוות ודייריו שנכון ומוכן לקבל את הדייר החדש, היא הכרחית וקריטית בהשפעה על קליטת הדייר ואיכות חייו בהמשך. יש להתייחס למבוגר כאדם עם כל המכלול ולא רק כאיש זקן שזקוק לטיפול וסיעוד, אדם שיש לו זהות ייחודית, הרגלים, משפחה ותכונות אופי. 

תמיכה בדייר במעבר לבית אבות – טיפ 1

המעבר לבית האבות הינו אחד המעברים הקשים בחיים, ובדר"כ קודמים לו שינויים במצב המבוגר שמהווים התמודדות מורכבת בפני עצמה. הכנה נכונה של המשפחה, המבוגר המעתיק מקום מגוריו מהבית לבית האבות, ובית האבות עצמו, על כל הצוות ודייריו שנכון ומוכן לקבל את הדייר החדש, היא הכרחית וקריטית בהשפעה על קליטת הדייר ואיכות חייו בהמשך.סטנדרט איכות Gold Factor המבוסס על מדד חווית שירות מזווית הדיירים ומשפחות מבטיח שבתי אבות שקבלו סטנדרט Gold Factor עברו סקירה מדויקת ורחבה ונמצאו מתאימים לפי הפרמטרים של הסטנדרט על מנת להבטיח מעבר קל יותר עבור הקרובים שלכם.