[mdf_search_form id="205"]

אשפוז לבתי אבות סיעודיים הנחיות לתקופת הקורונה

בימים אלו אנו ממשיכים יותר מתמיד להביא לכם מידע מעודכן אודות הנחיות לבתי אבות ומידע מעודכן אודות בתי אבות הערוכים לקליטת דיירים חדשים בציוד מיגון, חדרי בידוד ומחלקות ייעודיות לכך. פתחנו קו חם למשפחות רבות המתמודדות היום במצבי משבר בטיפול קרובים שנשארו ללא מסגרות מרכזי יום, מטפלות ומטפלים קבועים.