דיור תומך, האם זה שירות חדש במקום בית אבות או דיור מוגן?

האם זה שירות חדש?

כן ולא.
אם אנחנו מדברים על שירות שהוא שירות נלווה במסגרת דיורים מוגנים, אז כן, ניתן להתייחס לזה כמונח של שירות חדש במסגרת דיורים מוגנים. כשראו שבמהלך הזמן, הדיירים שנכנסים בתפקוד עצמאי צריכים יותר תמיכה נקודתית במהלך היום,  פינו אגפים/קומה נפרדת או הוסיפו סל שירותי תמיכה לטובת הדיור המוגן. השירות התומך מיועד לאנשים שכבר לא עצמאיים ביום-יום. בהגדרה היבשה מדובר בתשושי גוף. אם אנחנו מדברים על שירות של דיור תומך במסגרת בתי אבות זה לא חדש, זה אותם בתי אבות שהם היו מאז ומתמיד מבין בתי אבות סיעודיים, בתי אבות שנותנים מענה לאנשים שמתמודדים עם דמנציה, יש גם בתי אבות שהם בתי אבות לתשושי גוף. אם דיור מוגן פותח שירות לאנשים תשושי גוף במסגרת הבניין הוא לא יכול להגיד בית אבות בתוך דיור מוגן, לכן הוא קורא לזה דיור תומך ובית אבות זה בית אבות.