האם אתם מכירים את קוד משרד הבריאות לאשפוז סיעודי?

גולד פקטור מנגישה את המידע עבור אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם אודות קבלת זכאות להשתתפות במימון מסגרת סיעודית / תשושי נפש בסיוע משרד הבריאות.

קוד משרד הבריאות - אשפוז סיעודי

היערכות כלכלית מוקדמת הנשענת על מיצוי זכויות ומידע מקצועי מאפשרת לאדם בגיל המבוגר ומשפחתו לקבל החלטות מושכלות ולעשות בחירות מוצלחות יותר.
אנחנו מזמינים אתכם להתעמק באפשרות של השתתפות במימון מסגרת סיעודי / תשושי נפש בסיוע משרד הבריאות על מנת לאפשר לכם להרגיש בטוחים יותר בבחירה שלכם.

פייסבוק
וואטצאפ
מייל

תוכן עניינים

מהי הזכאות להשתתפות במימון מסגרת סיעודית?

מהי הזכאות להשתתפות במימון מסגרת סיעודית?

כל אזרח ותיק במדינת ישראל הזקוק לטיפול, השגחה ועזרה של 24/7 במסגרת סיעודית או תשושי נפש זכאי לבחינת זכאות לסיוע בהשתתפות מימון שרותי האשפוז לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד 1994 בכפוף למבחן אמצעיים של המועד.ת, בן.ת הזוג וילדיו. (למעט המקרים שיש סייג כגון אשפוז סיעודי עקב תאונת דרכים)

קוד אשפוז

קוד אשפוז זהו מונח המגדיר תעריף אשפוז הנקבע על ידי משרד הבריאות בגין שרותי אשפוז במחלקה סיעודית / תשושי נפש ומועבר כתשלום לבית האבות עבור דייר.ת לאחר חישוב זכאות להשתתפות במימון. ניתן לממש את הקוד בכל בית אבות העובד בהסדר עם משרד הבריאות. קוד אשפוז מכליל בתוכו סל שירותים, מוצרי ספיגה, הסעות באמבולנס לצורך אשפוז, תספורת ותרופות שבסל.

אזרחים ותיקים המקבלים שעות טיפול במסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי בין עם בקצבה בכסף ובין עם בשעות טיפול לא יוכלו להמשיך לממש את הזכאות במעבר למסגרת מוסדית במחלקה סיעודית / תשושי נפש והזכאות תבוטל לזמן שהות במסגרת מוסדית.

על פי חוק מזונות הורים, בקשה לסיוע בהשתתפות מימון מסגרת סיעודית / תשושי נפש כוללת הצהרת הכנסות של כל ילדיו המתגוררים בארץ לצורך חישוב השתתפותם בעבור אשפוז ההורה או שני ההורים במסגרת האשפוז.

תהליך קבלת קוד לסידור מוסדי אל מול משרד הבריאות ​

תהליך קבלת קוד לסידור מוסדי אל מול משרד הבריאות

משך זמן טיפול לקבלת זכאות לקוד נע בין חודש לשלושה חודשים בממוצע תלוי בלשכת הבריאות ומורכבות התיק לחישוב זכאות.
לאחר קבלת אישור לקוד, תוקף הזכאות הינו לשלושה חודשים למימוש באחד מבתי האבות.

הגשת הבקשה למשרד הבריאות
כשבועיים מהגשת הבקשה
פגישת היכרות של אחות
כשבועיים מהגשת הבקשה
עד 10 ימים מהפגישה עם האחות
וועדת סיווג
עד 10 ימים מהפגישה עם האחות
עד 13 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים
קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי
עד 13 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים
קבלת הקוד
ממה מתחילים? הגשת הבקשה למשרד הבריאות​

ממה מתחילים? הגשת הבקשה למשרד הבריאות

איזה מסמכים צריך להגיש?

ראשית כל יש להגיש טפסים רפואיים לצורך הערכת מצב תפקודי / בריאותי המתאים למעבר של מסגרת סיעודית / תשושי נפש

איך מגישים?

ניתן להגיש את הפניה עם הטפסים הנדרשים במספר דרכים בהתאם לנוחיות המגיש:

פגישת היכרות עם אחות משרד הבריאות והגדרת סטטוס תפקודי​

פגישת היכרות עם אחות משרד הבריאות והגדרת סטטוס תפקודי

לאחר מסירת הפניה מתקבלת הודעה ב sms שהתיק התקבל ונמצא בתהליך בחינת מסמכים. במידה וכל המסמכים התקבלו בהצלחה ולא יהיה צורך בהגשת מסמכים נוספים תומכים לוועדה הרפואית לצורך הסיווג תתואם פגישת הכרות עם המועמד.ת על ידי אחות ובמידת הצורך גם עובדת סוציאלית במקום שהותו של המועמד.ת.

זמן משוער לתאום פגישה ממועד הגשת מסמכים ואישורם עד לתאום ביקור הינו\ כשבועיים. תיאום הביקור נעשה עם אחד מבני המשפחה בדרך כלל עם המטפל העיקרי.

לאחר ביקור אחות מלשכת הבריאות, המידע מועבר לוועדה רפואית אשר תגיש תוך 10 ימים תשובה למשפחה אודות קביעת סטאטוס תפקודי התואם להגדרה סיעודי או תשוש נפש. במקרים בהם הוועדה תחליט שבמחלקה סיעודית או תשושי נפש היא לא המסגרת המתאימה, עובדת סוציאלית תנחה את המשפחה לאפשרויות רלוונטיות אחרות כגון מחלקה במסגרת תשושי גוף. תשובת הועדה הגריאטרית תתקבל בהודעת SMS או במייל

קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי​

קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעודי

לאחר אישור וועדת הסיווג תערך הועדה הכלכלית. ועדה זו נועדה לערוך תחשיב כלכלי לצורך קביעת סכום השתתפות במימון האשפוז במסגרת סיעודית / תשושי נפש. הערכה להשתתפות במימון מסגרת מוסדית מתייחסת למועמד.ת לסידור מוסדי, בן / בת הזוג של מועמד.ת וילדי המועמד.ת מגיל 21 המתגוררים בארץ.

איזה מסמכים צריך להגיש?

בתוך כל אחד מהטפסים ברשימה מצויין אילו מסמכים נוספים נדרשים על פי האפשרות שבחרתם.

אישור וקבלת הקוד בהתאם להשתתפות שנקבעה​

אישור וקבלת הקוד בהתאם להשתתפות שנקבעה

תשובה על קביעת גובה ההשתתפות תתקבל עד 13 ימי עבודה ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים. כל אחד מהמשתתפים בתשלום יגיע ללשכת הבריאות לחתום על טופס התחייבות לתשלום חודשי לפקודת משרד הבריאות. חתימה על טופס הוראת קבע מהווה אישור לקבלת קוד אשפוז למוסד הנבחר.

במידה והמשפחה חושבת שחלה טעות בחישוב הזכאות או אינה מסכימה עם התחשיב, קיימת זכות לפנות לוועדת ערער לחישוב בחינה מחדש.

תוקף הזכאות הינו לשלושה חודשים למימוש באחד מבתי האבות.

פייסבוק
וואטצאפ
מייל
435.png

מאחלים בריאות שלמה ונחת,
המידע מונגש על ידי צוות המומחים של גולד פקטור
מרכז רב דורי לזקנה שלמה בדיור מותאם