דילמות במעבר זוג הורים לבית האבות

איך מקבלים החלטה על בית אבות כשמדובר בזוג הורים?
האם נדרש למצוא מקום שיתאים לשניהם?

כשעולה הצורך לבחינת האפשרות של מעבר לבית אבות כשמדובר בזוג הורים בגיל המבוגר, תחילה יש לדייק ממי עולה הצורך. האם מהילדים שדואגים להוריהם או מהזווית של הבן/בת זוג מבחינת המשך הזוגיות.

הילדים:

אם הילדים בוחנים מעבר של שני ההורים או אחד מההורים לבית אבות לרוב הצורך יהיה לתמוך ולעזור דווקא להורה שהפך למטפל העיקרי בבן/בת הזוג ויש לבחון האם שני ההורים יעברו או ההורה אחד.
לרוב זה מעבר של הורה אחד זה שמתמודד עם החולי וזקוק להשגחה צמודה וההורה השני נשאר בבית (זה שהיה התומך העיקרי), לאט לאט יבחן ההורה שנשאר בבית מבחינת הצרכים המחודשים האם להישאר בבית עם עזרה מסויימת או לעבור יחד עם בן/בת זוג.

בני הזוג:

אם בני הזוג בוחנים את האופציה למעבר לבית אבות זו כבר סוגיה אחרת לחלוטין, מדובר פה לרוב על פערים מאוד גדולים בשגרת היום יום.
במקרים כאלו יש לשקול האם עובד/ת זר/ה יסייעו או שהמצב דורש מעבר לבית אבות.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו - "מדברים על בתי אבות". מעל 3,500 חברים שעוזרים, משתפים ומייעצים זה לזה.