פיקוח של משרד הבריאות על מוסדות גריאטריים

נתחיל מהסוף

מה תפקידו של משרד הבריאות?

הוא מצידו אמור לפקח ולוודא שבתי האבות והמוסדות הסיעודיים אכן מקיימים את דרישותיו, כמו לדוגמא, עמידה בכל הדרישות לתנאי רישוי והפעלה, וכן בכל מה שקשור לתקינת כוח אדם.

כל מוסד שמטפל באנשים סיעודיים או/ו תשושי נפש, כמו גם מוסדות שמטפלים באנשים עם צרכים מורכבים יותר – גריאטריה שיקומית, תת-אקוטית, מחלקות סיעודי מורכב, מחלקות הנשמה ממושכת ועוד – מחוייבים! ברישיון מטעם משרד הבריאות. זוהי השורה התחתונה, אין באמצע, אין אפור.

קבלת רישיון וחידוש רישיון – איך זה עובד ועל מה מסתכלים?

משרד הבריאות אמור להעניק רישיון או לאשר חידוש רישיון למוסד, לאחר  שזה הוכיח כי הוא מסוגל להבטיח טיפול איכותי בקשיש תוך הקפדה והשגחה על מתן טיפול מקצועי ומתאים בתחומים שונים, כמו למשל הטיפול הרפואי, הטיפול הסיעודי, מקצועות הבריאות, מינהל ותשתיות.

כמה מהפרמטרים המרכזיים שבהם נדרשים המוסדות לעמוד:

1. המוסד חייב להבטיח איכות חיים נאותה כולל פעילות פנאי (בהתאם לתפקוד הקשיש). 

2. המוסד חייב להבטיח תנאי מגורים ראויים תוך הקפדה על רווחת הקשישים.

3. המוסד חייב להבטיח טיפול תרופתי נאות.

4. התזונה במוסד חייבת להיות ראויה למאכל ולעמוד בסטנדרטים תזונתיים.

5. המוסד חייב להראות כי הוא מקפיד על תברואה והיגיינה.

6. המוסד חייב להעניק טיפול רפואי וסיעודי נאות גם באופן שוטף וגם בהתמודדות עם מחלה
    חריפה.

7. המוסד חייב לעמוד בתנאי בטיחות ברורים, כמו למשל, רישוי מכבי אש.

החובה שלכן, המשפחות, היא לבדוק היטב שלמוסד יש רישיון. עליכם לערוך את הבדיקות שלכם, על מנת להבין האם המוסד נותן מענה לצרכים המסוימים של יקיריכם.ן הנה כמה דוגמאות לבדיקות שיש לבצע:

 – אם היקר לכם מוגדר כ"תשוש" (זקוק לעזרה קלה בלבד בתפקודי היום-יום), והחלטתם לאחר התייעצות להעבירו למסגרת חוץ-ביתית (מוסדית)  – כדאי לוודא שלמוסד יש אישור ממשרד הרווחה להענקת טיפול לאוכלוסית "תשושים".

– אם הקרוב לכם מוגדר כ"תשוש נפש" ונזקק לטיפול במחלקת "תשושי נפש" (לדוגמא, חולי דמנציה) – כדאי שתוודעו כי למוסד יש רישוי ממשרד הבריאות ל"תשושי נפש".

– אם הקרוב לכם  נזקק להליך שיקום, כדאי שתוודאו שלמוסד בו אתם מעוניינים ישנו רישוי ממשרד הבריאות ל"שיקום" או בשם אחר,  "גריאטריה שיקומית".

– אם היקר לכם זקוק לטיפול "סיעודי", כדאי שתוודאו שלמסגרת שתבחרו יש רישוי ממשרד הבריאות ל"גריאטריה סיעודית".

למה זה חשוב?

זה חשוב לשקט שלכם ולבריאות הפיזית והמנטלית של היקר לכם. קשישים הנזקקים לטיפול מסוים, ומגיעים לבית אבות/מוסד ללא רישוי מתאים –  עלולים להפגע מאוד ברמת הטיפול ואיכותו. חשוב לציין כי מסגרת ללא רישוי אינה תחת פיקוח על יישום הסטנדרטים והנהלים הנדרשים כדי לשמור על איכות הטיפול. ויותר מזה – שהייה במסגרת ללא רישוי מתאים עלולה לחשוף  את הקשיש, את בני משפחתו ואת המוסד עצמו לתהליכי אכיפה של משרד הבריאות או משרד הרווחה  – כולל סגירת המסגרת
 ו/ או העברת הקשיש למסגרת אחרת שפועלת ברישוי.

טיפ לסיום:

בקשו לראות את הרישיון של המוסד את משך הרישוי שלו ואת התוקף.
בד"כ, משך רישוי ארוך יותר מבטא הכרה של משרד הבריאות שהמוסד מעניק טיפול אמין ואיכותי יותר.

בהצלחה!