תחרות על חווית לקוח – המרוץ החדש של פתרונות הדיור החוץ ביתיים

Gold Factor מובילה סטנדרט לחווית שירות בשוק פתרונות הדיור לגיל השלישי

הקמתו של סטנדרט המציג פרמטרים עמוקים של איכול, מאפשר להבדיל בין פתרונות נדיור הקיימים, תוקם לוודאות הצרכנית ואפשר לצרכן לראות את השירות כאטרקטיבי בעת בחינת חלופות.

סטנדרט Gold Factor הינו פיתוח טכנולוגי למדד איכות חיים בדיור מוסדי לקהלים מבוגרים המשקלל בתוכו פרמטרים המשקפים את הרצונות, הצרכים והדרישות המרכזיות של הדיירים ובני המשפחה מפתרונות הדיור.

עמידתו של הבית בסטנדרט מביאה לחשיפתו בפלטפורמה הצרכנית www.goldfactor.co.il. מידע ייחודי, מהימן וממוקד החושף את קולו של הצרכן עצמו, מוביל לקוחות פוטנציאלים לבהירות בעת צמתי החלטה על חלופות ראויות
לפתרונות טיפול באדם מבוגר.
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל מונה כבר היום מעל מיליון איש ועתידה להגיע ל־ 1,700,0000 כבר ב־ 2035 .
ענף הדיור לגיל השלישי צומח במהירות ומשקיע מאמצים רבים ביצירת דימוי נוצץ ואטרקטיבי לצרכנים תוך מחיקת
הקונוטציות השליליות שמזוהות עם המונח המסורתי בית אבות שהציע איכות חיים אפורה. זהו שוק רבוי תחרות, המוצף במידע כוללני וללא יכולת בידול. היתרון התחרותי כבר לא טמון רק ביכולת לייצר שירות טוב, טיפול מקצועי ואפילו לא במוניטין חזק, אלא טמון ביכולת לייצר חווית שירות שהופכות את חייהם של הלקוחות לודאים יותר, פשוטים יותר ועשירים יותר וכך ליצירת נאמנות גבוהה בקרב הלקוחות.

פלח השוק הגדל והולך של הקהלים המבוגרים מאופיין באוכלוסייה חזקה, טכנולוגית ודעתנית יותר מבעבר.
הצרכים החדשים של הקהלים המבוגרים, לצד עצמאותם בקבלת החלטות רכישה ורצונם לשמר את איכות חייהם,
מייצרים אתגרים והזדמנויות חדשים המובילים לשינויי תפישות מסורתיות. אדם מן השורה שמחפש פתרון דיור
מוצף באלטרנטיבות המבטיחות אותו הדבר ונראות אותו דבר. אלטרנטיבות המוצגות מזווית המשווקים בלבד.
האוכלוסייה המבוגרת בכלל ובני משפחתם בפרט מבקשים לבחון בצורה מעמיקה יותר את החלופות השונות לדיור
מחוץ לבית וכפועל יוצא הם מחפשים מדדים נוספים להערכה הכוללים: שביעות רצון לקוח, יחס אישי, רמת אמון
וביטחון בנותני השירות ועוד. כל אלו אינם מיוצגים במדד הקליני. ללא פלטפורמות תומכות מוצאים עצמם הצרכנים מחפשים מדדים חווייתיים של שירות ושביעות רצון לקוח בקבוצות שונות בפייסבוק.

זהו הסטנדרט הראשון והיחיד לחווית שירות בדיור לגיל השלישי והוא מהווה כבר היום פקטור מכריע בהחלטת
הצרכנים לבחירת פתרון דיור בגיל המבוגר. הצרכן משתמש ב־ Gold Factor לחיפוש פתרונות דיור וזו מציגה עבורו רק את אלו העומדים בסטנדרט על פי שקלול מדדי חווית שירות, מדדים רגולטוריים וחוות דעת הדיירים.
חווית לקוח מייצרת הנהלה ומייצר כל אחד ואחד מהעובדים בארגון ואין משמעותה הקצאת תקציבים אלא מוכוונות, תפישה ויצירתיות. תארו לכם שבביקור משפחה עובד מוציא לנכדים ארטיק – העלות היא שולית לחלוטין וה־ WOW שזה מייצר לדייר ולמשפחה הוא גדול. את התוצאות אנחנו כבר רואים בפעילותינו בבתים. כך למשל, מוסד גריאטרי במרכז הארץ של מעל 200 דיירים הראה גידול של 25% בפניות לקוחות וולנטריות, עליה ב־ 11% בנכונות להמליץ על המקום, עליה של 14% בשביעות הרצון הכללית וצמצום של 8% של לקוחות לא מרוצים בכל ממשקי הלקוח עם הארגון.

עמידה בסטנדרט מייצרת עבור הבית יתרון תחרותי, מורידה עלויות מכר ומייצרת ביקוש. הסטנדרט משמש כמנוע צמיחה חדש לעסק, בביקוש ונאמנות לקוחות, כתוצאה של מדידה ומעבר מתפישה של טיפול לתפישה של חוויית שירות.

מתוך: מגזין דורות (מרץ, 2019).