[mdf_search_form id="205"]

בית אבות ממשלתי או בית אבות פרטי? מה ההבדל?

המסע שעוברות משפחות עד לקבלת ההחלטה על הכנסת היקר להן לבית אבות, הוא מסע רב לבטים. וגם לאחר קבלת ההחלטה העקרונית, נשארות שאלות מהותיות וזה עוד לפני שבחרנו מקום ספציפי שמרגיש לנו בטוח ונכון. אחת מהם, היא הבנת ההבדלים שבין בית אבות ממשלתי לבית אבות פרטי.